O nama

Published Date
Written by admin

Poduzeće Ružica grad d.o.o. za turizam, rekreaciju i ugostiteljstvo, osnovano je 2006. godine i u 100% - tnom je vlasništvu Grada Orahovice. Odlukom Gradskog vijeća o povjeravanju poslova upravljanja i gospodarenja Turističkim kompleksom „Jezero – Hercegovac - Ružica grad“ (izletište Orah), upravljanje i gospodarenje spomenutim kompleksom povjereno je trgovačkom društvu Ružica grad d.o.o.

Brojač posjete

Danas 0

jučer 43

Tjedan 87

Mjesec 840

ukupno 17032

Pravila ponašanja na izletištu "Orah"

 Pravilnik o ponasanju na jezeru

ModulGradOrahovica